[1]
J. Goldfarb, „Kryzysy w edukacji. Refleksja nad splotem edukacji z ekonomią i polityką”, FO, t. 25, nr 3(50), s. 153-161(en); 163, grudz. 2013.