[1]
M. Mendel i T. Szkudlarek, „Kryzys jako dyskurs i narracja. Konteksty edukacyjne”, FO, t. 25, nr 3(50), s. 13-34, grudz. 2013.