[1]
M. Brėdikytė, „Akt kulturowego upośredniania w zabawie dzieci”, FO, t. 24, nr 2(47), s. 81-100(en); 101, 1.