[1]
R. M. Ligus, „Europejskie inicjatywy doskonalenia kompetencji badawczych nauczycieli. Doświadczenie z realizacji projektu EDiTE”, FO, t. 25, nr 3(50), s. 137–149, grudz. 2013.