[1]
T. Prymak, „VII Augustowskie Spotkanie Naukowe «Edukacja w dialogu i perspektywie (prezentacje – polemiki – propozycje)». Augustów 9-11 września 2013 r.”, FO, t. 25, nr 3(50), s. 183-186, grudz. 2013.