[1]
K. Konkol, „Sprawozdanie z Konferencji «Edu Trendy 2013. Wiedza. Integracja. Praktyka». Warszawa, 26-27 września 2013 r.”, FO, t. 25, nr 3(50), s. 187-190, grudz. 2013.