[1]
A. Dziemianowicz-Bąk, „„Dlaczego?” zamiast «Czy?». Polityka edukacyjna wobec nierówności – problem uzasadnienia”, FO, t. 25, nr 3(50), s. 63-78, grudz. 2013.