[1]
A. K. Hrehorowicz, „Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Współczesne Problemy Nauki i Szkolnictwa Wyższego». Toruń 16–17 września 2013 r.”, FO, t. 25, nr 3(50), s. 179-182, grudz. 2013.