[1]
Z. Kwieciński, „Profesor Wincenty Okoń. Wspomnienie”, FO, t. 24, nr 1(46), s. 349-351, 1.