[1]
Y. Engeström i A. Sannino, „Badania nad ekspansywnym uczeniem się: założenia, wnioski i przyszłe wyzwania”, FO, t. 24, nr 1(46), s. 209-266, 1.