[1]
U. Opłocka, „Społeczno-kulturowe konstruowanie sensów nauczycielskiego oceniania”, FO, t. 24, nr 1(46), s. 185-207, 1.