[1]
H. Kostyło, „Rekonstrukcjonizm społeczny: wzajemność oddziaływań kultury i edukacji”, FO, t. 24, nr 2(47), s. 15-32, 1.