[1]
E. Filipiak, „‘Produkty’ kultury uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum”, FO, t. 24, nr 1(46), s. 159-183, 1.