[1]
N. Veresov, „Znaczenie teorii kulturowo-historycznej dla edukacji Rozważania na temat uczenia się, rozwoju, działalności i kreatywności”, FO, t. 24, nr 1(46), s. 141-156, 1.