[1]
A. Wiza, „Kulturowe wymiary podróżowania”, FO, t. 24, nr 1(46), s. 125-140, 1.