[1]
B. Zamorska, „Codzienność granic jako miejsce kształtowania się tożsamości nauczycieli”, FO, t. 24, nr 1(46), s. 107-123, 1.