[1]
E. Matusov, „Zastosowanie teorii dyskursu Bachtina w edukacji : przegląd krytyczny”, FO, t. 24, nr 1(46), s. 75-106, 1.