[1]
D. Klus-Stańska, „Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji”, FO, t. 24, nr 1(46), s. 21-40, 1.