[1]
S. Taboł, „Recenzja książki Bogusława Śliwerskiego, Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Impuls, 2013, ss. 348”, FO, t. 25, nr 3(50), s. 193-197, grudz. 2013.