Lipman, P. (2013) „Badania uczestniczące z rodzicami i lokalnymi społecznościami: przeciw rasizmowi i prywatyzowaniu edukacji”, Forum Oświatowe, 25(3(50), s. 127-136. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/90 (Udostępniono: 29wrzesień2022).