Pachowicz, M. (2024) „Model wsparcia osoby neuroróżnorodnej na różnych etapach edukacji”, Forum Oświatowe, 36(nr 2(70), s. 97–108. doi: 10.34862/fo.2023.2.5.