Długa, K. i Marszał-Kaczmarek, E. (2024) „O odwadze w edukacji”, Forum Oświatowe, 36(nr 2(70), s. 131–136. doi: 10.34862/fo.2023.2.7.