Stewart, M. A. i Muszyńska, B. (2024) „Pomysły dydaktyczne w dwujęzyczności: : Wykorzystanie językowego i życiowego potencjału uczniów”, Forum Oświatowe, 36(nr 2(70), s. 77–95. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/887 (Udostępniono: 2 marzec 2024).