Prociów, K. (2024) „Stawanie się Żywą Książką jako proces uczenia się. : Badanie (nie) chcianych historii polskiej Żywej Biblioteki”, Forum Oświatowe, 36(nr 2(70), s. 11–26. doi: 10.34862/fo.2023.2.1.