Atroszko, B. (2024) „Zewnętrzne bariery zmian w edukacji:: analiza wypowiedzi nauczycieli szkół ponadpodstawowych”, Forum Oświatowe, 36(nr 2(70), s. 27–51. doi: 10.34862/fo.2023.2.2.