Gruntkowska, D. i Szwabowski, O. (2024) „Od apolityki do antypolityki(?) : Rozumienie i krytyka polityki w utworach The Analogs”, Forum Oświatowe, 36(nr 2(70). doi: 10.34862/fo.2023.2.