Łukasik, J. M. (2023) „Raport z 1. Międzynarodowej Konferencji: ”, Forum Oświatowe, 36(1 (69), s. 113-117. doi: 10.34862/fo.2023.1.6.