Rofiah, K., Purbaningrum, E., Tisnawati, N. F. i Dewi, K. W. (2023) „Wczesna interwencja u dzieci z autyzmem oparta na dowodach:”, Forum Oświatowe, 36(1 (69), s. 11-26. doi: 10.34862/fo.2023.1.1.