Rofiah, K. (2023) „Wczesna interwencja u dzieci z autyzmem oparta na dowodach:: systematyczny przegląd literatury”., Forum Oświatowe, 36(1 (69), s. 11–26. doi: 10.34862/fo.2023.1.1.