Uleanya, C. (2023) „Rola polityki, zarządzania i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w krajach globalnego Południa:: Przywództwo”, Forum Oświatowe, 36(1 (69), s. 73–88. doi: 10.34862/fo.2023.1.4.