Karwasz, M. J. (2023) „- Propozycja narzędzia badawczego do pomiaru artefaktów kulturowych –”, Forum Oświatowe, 36(1 (69), s. 29-47. doi: 10.34862/fo.2023.1.2.