Karwasz, M. J. (2023) „- Propozycja narzędzia badawczego do pomiaru artefaktów kulturowych –: kwestionariusz MCA”, Forum Oświatowe, 36(1 (69), s. 29–47. doi: 10.34862/fo.2023.1.2.