Cant, M. i Beesoon, J. (2023) „Malejąca rekrutacja:: czy media społecznościowe są sposobem na rekrutację studentów?”, Forum Oświatowe, 36(1 (69), s. 49–71. doi: 10.34862/fo.2023.1.3.