Muszyńska, B., Czekajło, A., Dybała, J., Kołodziej, M. i Zagrodna, A. (2023) „Realizacja podejścia plurilingwalnego i plurikulturowego na lekcjach języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz przedszkolu w Polsce”, Forum Oświatowe, 36(1 (69), s. 91-109. doi: 10.34862/fo.2023.1.5.