Maciejewska, M. (2022) „Postawy studentów wobec wymuszonej edukacji zdalnej w pandemii Covid-19 a zmiany w ich podejściu do uczenia się”, Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), s. 101-115. doi: 10.34862/fo.2022.2.6.