Panfil, R. J. (2013) „Pragmatyka współcześnie stosowanych metod nauczania – uczenia się”, Forum Oświatowe, 25(2(49), s. 89-101. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/86 (Udostępniono: 19październik2021).