Maciejewska, M. (2022) „XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny «Przesilenie. Budujemy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami» Poznań, 20-22.09.2022 r”., Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), s. 145–151. doi: 10.34862/fo.2022.2.8.