Zamorska, B. i Gąsiorek, P. (2022) „Sprawozdanie z Szóstego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Cultural-Historical Activity Research facing crisis contexts: challenges and perspectives”, Natal, Brazylia, 30 lipca - 7 sierpnia, 2021.”, Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), s. 153-156. doi: 10.34862/fo.2022.2.9.