Karwasz, M. J. (2022) „Współpraca w kulturze organizacyjnej zespołów nauczycielskich ”, Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), s. 87-100. doi: 10.34862/fo.2022.2.5.