Wach, A. i Jankowska, A. (2022) „Warsztat pracy głosem nauczycieli w ujęciu holistycznym i procesowym”, Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), s. 119–141. doi: 10.34862/fo.2022.2.7.