Brandisauskiene, A. i Brėdikytė, M. (2022) „Działania dorosłych wspierające narracyjne światy zabaw w klasie”, Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), s. 31–68. doi: 10.34862/fo.2022.2.3.