Bacher, S., Cervinkova, H., Kraler, C. i Rasiński, L. (2022) „Niezależność, interdyscyplinarność, międzynarodowość”, Forum Oświatowe, 34(1(67), s. 43-54. doi: 10.34862/fo.2022.3.