Zamorska, B. i Gąsiorek, P. (2022) „Edukacja jako kulturowa migracja”, Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), s. 11-17. doi: 10.34862/fo.2022.2.1.