Blum, R. (2022) „Praktyka fortepianowa w kształceniu nauczycieli muzyki: ”, Forum Oświatowe, 34(1(67), s. 137-151. doi: 10.34862/fo.2022.10.