Kurz, K. (2022) „Słuchanie ciszy radiowej w uniwersytecie wirtualnym. Nauczanie i uczenie się ”, Forum Oświatowe, 34(1(67), s. 55–67. doi: 10.34862/fo.2022.4.