Bachmann, C. (2022) „Teoria i praktyka strategii myślenia wizualnego w szkolnictwie ponadgimnazjalnym”, Forum Oświatowe, 34(1(67), s. 105-123. doi: 10.34862/fo.2022.8.