Sonntag, M. (2022) „Współpraca interdyscyplinarna w austriackim systemie szkolnym i jej implikacje dla edukacji włączającej”, Forum Oświatowe, 34(1(67), s. 69-80. doi: 10.34862/fo.2022.5.