Muszyńska, B. i Gómez-Parra, M. E. (2022) „To jest zintegrowane!? modelowanie założeń pedagogiki krytycznej dla przyszłych nauczycieli. ”, Forum Oświatowe, 34(1(67), s. 11-21. doi: 10.34862/fo.2022.1.