Zamorska, B., Gąsiorek, P. i Filipiak, E. (2022) „Pożegnanie Prof. Pentti Hakkarainen”, Forum Oświatowe, 33(2(66), s. 157-160. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/820 (Udostępniono: 6czerwiec2023).