Augustyn, A. (2022) „Ciało jak układ słoneczny”, Forum Oświatowe, 33(2(66), s. 151-153. doi: 10.34862/fo.2021.2.9.