Jankowska, A. (2022) „Sprawozdanie Seminarium «Głos i online»”, Forum Oświatowe, 33(2(66), s. 143-148. doi: 10.34862/fo.2021.2.8.