Budziszewska, N. i Bączyk-Lesiuk, K. (2022) „Decentracja psychosomatyczna jako odpowiedź na potrzeby uczniów szkół ponadpodstawowych w rzeczywistości (po)pandemicznej”, Forum Oświatowe, 33(2(66), s. 109-129. doi: 10.34862/fo.2021.2.6.